VET CARE - ВЕТЕРИНАРНИ КЛИНИКИ
Ветеринар Лозенец Лагера

Инфекциозни болести

Диагностиката на инфекциозни заболявания във ветеринарна клиника VetCare се извършва чрез използването на бързи тестове; Извършвате се бързи тестове за следните инфекциозни заболявания:

  • тест за парвовироза;
  • тест за гана;
  • тест за коронавирусна инфекция;
  • тест за гиардия;
  • тест за бруцелоза;
  • тест 4DX Heartworm ( за трансмисивни заболявания, пренасяни от комари и кърлежи) – Дирофилария, Лаймска болест, Ерлихиоза, Анаплазмоза;
  • тест за котешки имунодефицитен вирус;
  • тест за котешка левкемия;
  • тест за панлевкопения;
  • тест за проследяване на създадения постваксинален имунитет срещу гана и парвовироза;
script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-73658925-55', 'auto'); ga('send', 'pageview');