VET CARE-Лагера ВЕТЕРИНАРНA КЛИНИКA
Ветеринар Лагера

Инфекциозни болести

Диагностиката на инфекциозни заболявания във ветеринарна клиника VetCare се извършва чрез използването на бързи тестове; Извършвате се бързи тестове за следните инфекциозни заболявания:

  • тест за парвовироза;
  • тест за гана;
  • тест за коронавирусна инфекция;
  • тест за гиардия;
  • тест за бруцелоза;
  • тест 4DX Heartworm ( за трансмисивни заболявания, пренасяни от комари и кърлежи) – Дирофилария, Лаймска болест, Ерлихиоза, Анаплазмоза;
  • тест за котешки имунодефицитен вирус;
  • тест за котешка левкемия;
  • тест за панлевкопения;
  • тест за проследяване на създадения постваксинален имунитет срещу гана и парвовироза;